Công văn Số: 08/CBLS-XD-TC ngày 6 tháng 10 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 từ ngày 09/07/2017 đến ngày 31/09/2017 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác.
Giá bán trên phương tiện bên mua và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
https://drive.google.com/open?id=1-1...hPY31k4zdRLbqK