Công văn Số: 2106/SXD-KT&VLXD ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Sở Xây Dựng Ninh Thuận về việc công bố giá các vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trong phạm vi thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện được xác định bằng giá vật liệu xây dựng theo Công bố cộng với cước vận chuyển theo quy định hiện hành.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
https://drive.google.com/open?id=1nc...PADyLYrfS_4YgG