Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời điểm tháng 2 năm 2015 theo công văn số 03/CBG-SXD ngày 17/03/2015 của Sở Xây dựng UBND thành phố Hải Phòng.
http://www.mediafire.com/view/lmzpmw...TOANF1.COM.pdf