Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời điểm tháng 3 năm 2015 theo công văn số 04/CBG-SXD ngày 15/04/2015 của Sở Xây dựng UBND thành phố Hải Phòng.
http://www.mediafire.com/view/eblt9s...TOANF1.COM.pdf