Công văn số 882/SXD-KTVLXD ngày 26/05/2015 hướng dẫn áp dụng chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán
http://www.mediafire.com/view/3bf2ja...26-05-2015.pdf