Công văn số 301/SXD-QLHĐXD ngày 19/05/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
http://www.mediafire.com/view/8nyu3f...19_05_2015.pdf