Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 25/05/2015 v/v công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
http://www.mediafire.com/view/rnvrpb...5-2015_(1).pdf