Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/05/2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
http://www.mediafire.com/view/fl5qje...29-05-2015.pdf