Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 19.6.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...19-6-2015.html