Công văn Số: 2013/ LS/XD-TC ngày 18 tháng 09 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố giá bình quân phổ biến các mặt hàng vật liệu xây dựng trong tháng 4/2017 có giá trị tham khảo trong việc lập tổng mức đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước và một số công trình khác.

Giá vật liệu đến hiện trường xây dựng được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình, phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.
https://drive.google.com/open?id=1BT...CS2foMnwStOY2O