Công văn Số: 11/CBLS-XD-TC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác.

Giá bán trên phương tiện bên mua và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

https://drive.google.com/open?id=1H3...Pv-4kEKRrCX8wk