Ngày 22/6/2015 Sở Xây dựng Thái Bình ban hành Quyết định số 64/QĐ-SXD về việc công bố bảng đơn giá Nhân công
http://www.mediafire.com/view/l09z9v..._TT01_2015.PDF