Ngày 05.12.2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá dầu điêzen, cụ thể như sau:


Name:  diezel 5.12.2017_1.jpg
Views: 544
Size:  21.1 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2017 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.


Name:  diezel 5.12.2017_2.jpg
Views: 440
Size:  48.4 KB