Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Bộ Công thương đã ra quyết định quy định về giá bán điện theo quyết định số 4495/QĐ-BCT


Quyết định ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Name:  4495.2017_gia dien_001.jpg
Views: 1137
Size:  90.4 KB
Name:  4495.2017_gia dien_002.jpg
Views: 1122
Size:  82.8 KB