Ngày 14/12/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố về giá bán xăng dầu theo Quyết định số 720/PLX-QĐ-TGĐ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2017; các quyết định giá bán xăng dầu trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Name:  diezel 15.12.2017_1.jpg
Views: 2433
Size:  92.5 KB
Name:  diezel 15.12.2017_2.jpg
Views: 2405
Size:  94.8 KB


TCCS số 03:2015/PLX về Điêzen mức V (Euro 5)


Name:  diezel 15.12.2017_3.jpg
Views: 2407
Size:  72.8 KB
Name:  diezel 15.12.2017_4.jpg
Views: 2409
Size:  43.5 KB