Công văn Số: 1295/CBLS-SXD-STC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Bảng giá để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.
http://www.mediafire.com/view/dk162q...toanf1.com.pdf