Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 13 giờ ngày 04.7.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...04-7-2015.html