Công văn Số: 804/SXD-QLXD ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Ninh Thuận về việc công bố giá các vật liệu xây dựng Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/view/c17pl3...toanf1.com.pdf