Công văn Số: 796/CB-LN/TC-XD ngày 12 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 06 năm 2015
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp vận chuyển đến chân công trình.
http://www.mediafire.com/view/efst17...toanf1.com.pdf