Công văn Số: 03/CB-LS ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Liên sở Tài Chính – Xây Dựng, Tỉnh Quảng Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam. Tại công bố này bao gồm 38 bảng giá đính kèm. Giá trong công bố trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/view/jq2kzn...toanf1.com.pdf