Ngày 04/01/2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giá bán xăng dầu từ 15 giờ 00.


Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí mới

Name:  gia xang dau 4.1.2018.png
Views: 305
Size:  17.4 KB

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29.10.2014 của Liên bộ Công Thương - Tài chính (Petrolimex gọi tắt là “Vùng 2”); Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên.

Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc tăng giá dầu điêzen lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Name:  gia xang dau 4.1.2018_2.png
Views: 302
Size:  11.2 KB