Ngày 28/12/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố về giá bán xăng dầu theo Quyết định số 762/PLX-QĐ-TGĐ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2018; các quyết định giá bán xăng dầu trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Name:  gia xang dau 1.1.2018_1.jpg
Views: 197
Size:  91.0 KB
Name:  gia xang dau 1.1.2018_2.jpg
Views: 195
Size:  97.6 KB