Công văn Số: 1274/SXD-QLHĐ ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sơn La về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Sơn La. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/view/yd2m27...toanf1.com.pdf