Công văn Số: 201/CBLS/XD- TC ngày 01 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp
http://www.mediafire.com/view/2gfwvs...toanf1.com.pdf