Công văn Số: 349/CBLS/XD- TC ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/view/vpfozn...toanf1.com.pdf