Công văn số 12/LSXD-TC ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Trà Vinh chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/view/8de8zc...toanf1.com.pdf