Công văn Số: 106/CB.LS ngày 08 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.
Giá chưa bao gồm bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài các vật liệu có ghi chú (Chi phí vận chuyển) trên bảng giá, các vật liệu còn lại giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình tại trung tâm Thành phố và các thị trấn.
http://www.mediafire.com/view/r7jz9k...toanf1.com.pdf