Công văn Số: 3902/SXD-KT&VL ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi.

Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo Công văn là giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi , ngoại trừ một số loại vật liệu bán ở địa điểm khác được ghi cụ thể tại cột ghi chú.

https://drive.google.com/open?id=1Ss...uKD4j2O8ggQsWQ