Ngày 03/02/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành:


Mức giá này tiếp tục có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 02 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới