Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 07/02/2018 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tết và tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=74401