Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 20.7.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...20-7-2015.html