Ngày 21/02/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức giảm giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  GBL.jpg
Views: 872
Size:  54.7 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới

Name:  BOG.jpg
Views: 950
Size:  78.8 KB