Ngày 08/03/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành:


Mức giá này tiếp tục có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.