Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 14 giờ 30 ngày 04.8.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...04-8-2015.html