Quyết định 356/QĐ-BXD ngày 30/3/2018 của Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt 3 năm 2017; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=76903