Ngày 07.4.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  Bang 1.png
Views: 598
Size:  93.8 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 4 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí mới.

Name:  Bang 2.png
Views: 518
Size:  70.4 KB

Nguồn:Petrolimex