Như tiêu đề. Mình đang gặp vấn đề về chi phí lập dự toán cho hạng mục duy tu bảo dưỡng cây xanh đô thị Đà Nẵng.
Dự toán thì lập xong rồi. Còn phần tổng hợp kinh phí mình không biết hệ số cho chi phí tư vấn và lập dự toán.
Bác nào có văn bản thông tư hay quyết định trên cho mình xin với. Kiếm mãi trên mạng không ra.
Mình đang cần gấp lắm ạ.
Cảm ơn diễn đàn !