Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2009:

http://www.mediafire.com/view/pqho76...a_ban_dien.pdf