Công văn Số: 2055/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 6 năm 2015.
Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ngoại trừ một số vật liệu chưa tính thuế giá trị gia tăng được nêu cụ thể tại phần ghi chú.
http://www.mediafire.com/view/zp3zhh...toanf1.com.pdf