Ngày 08.5.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá xăng dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  GIA.jpg
Views: 525
Size:  34.3 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới

Name:  BOG.jpg
Views: 524
Size:  29.5 KB