Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 19.8.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...19-8-2015.html