Quyết định số 636/QĐ-BXD ngày 18/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=78920