Ngày 07/07/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  GIA.jpg
Views: 469
Size:  64.6 KB

Mức giá này tiếp tục có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 07/07/2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Name:  BOG.jpg
Views: 488
Size:  71.6 KB


Nguồn:Petrolimex