Ngày 07.6.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành:

Name:  GIA (1).jpg
Views: 505
Size:  85.5 KB

Mức giá này tiếp tục có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 07.6.2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Name:  BOG (1).jpg
Views: 505
Size:  68.9 KB