Thời gian áp dụng biểu giá từ ngày 01 tháng 03 năm 2010:

http://www.mediafire.com/view/bc7tna...a_ban_dien.pdf