Ngày 23/7/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức giảm giá dầu theo mức giá mới như sau:

Name:  GIA.jpg
Views: 603
Size:  41.9 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 07 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí mới.


Name:  BOG.jpg
Views: 525
Size:  68.3 KB

Nguồn:Petrolimex