Công văn số 1240/LS-XD-TC ngày 02 tháng 07 năm 2014 của liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Nghệ An về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/view/xkvptw...toanf1.com.pdf