Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18.9.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...18-9-2015.html