Công văn Số: 08/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang.
Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp đến trung tâm các huyện, thành phố.
http://www.mediafire.com/view/obnpui...toanf1.com.pdf