Việt Nam đã có 8 đồng chí làm Chủ tịch nước kể từ năm 1946 đến nayTheo báo công an HCM